Rapport cover - rapport 282

Overvåking av vannkvalitet og ungfisk av laks og sjøaure i Steinsdalsvassdraget i Kvam herad, Hordaland i 1997

Rapportnummer: 282

Forfatter(e): Bjørklund, A.E., G.H. Johnsen & S. Kålås.

Utgitt: 1997

Antall sider: 53

ISBN: 82-7658-143-9

Last ned rapport: 282.pdf (768,98 KB)