Resipientundersøkelse ved anlegget til KF Fiskeoppdrett as. ved Paraksholmen i Austevoll kommune

Rapportnummer: 311

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & H.Aase

Utgitt: 1997

Antall sider: 13

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig