Rapport cover - rapport 301

Tilstand og status med hensyn på eutrofiering i vassdrag i Hordaland 1997

Rapportnummer: 301

Forfatter(e): Bjørklund, A.E. & G.H.. Johnsen

Utgitt: 1997

Antall sider: 21

ISBN: 82-7658-162-5

Last ned rapport: 301.pdf (851,42 KB)