Vasskvalitetsundersøkingar i samband med Stolt Sea Farm si kalking av Sørkvingevatnet i Masfjorden kommune med tilrådingar for videre kalking og overvaking

Rapportnummer: 271

Forfatter(e): Kålås, S. & G.H. Johnsen

Utgitt: 1997

Antall sider: 31

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig