Rapport cover - rapport 367

Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Bergen med hensyn på forurensning fra kloakk, 1998

Rapportnummer: 367

Forfatter(e): Bjørklund, A.E.

Utgitt: 1998

Antall sider: 34

ISBN: 82-7658-226-5

Last ned rapport: 367.pdf (1,77 MB)