Rapport cover - rapport 313

Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Fjell med hensyn på forurensning fra kloakk, 1997

Rapportnummer: 313

Forfatter(e): Bjørklund, A.E.

Utgitt: 1998

Antall sider: 26

ISBN: 82-7658-173-0

Last ned rapport: 313.pdf (475,54 KB)