Rapport cover - rapport 366

Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Fjell med hensyn på forurensning fra kloakk, 1998

Rapportnummer: 366

Forfatter(e): Bjørklund, A.E.

Utgitt: 1998

Antall sider: 22

ISBN: 82-7658-225-7

Last ned rapport: 366.pdf (970,69 KB)