Rapport cover - rapport 375

Fiskebiologiske undersøkelser av tre innsjøer på Vestre Bokn i forbindelse med Europipe II

Rapportnummer: 375

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & S. Kålås

Utgitt: 1998

Antall sider: 18

ISBN: 82-7658-236-2

Last ned rapport: 375.pdf (1,19 MB)