Rapport cover - rapport 361

Konsekvensar for fiskebestandane i Nærøydalselva ved utfylling nær elveosen

Rapportnummer: 361

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

Utgitt: 1998

Antall sider: 7

ISBN: 82-7658-220-6

Last ned rapport: 361.pdf (1,86 MB)