Rapport cover - rapport 343

Konsekvensvurdering for laks og sjøaure i Ortneviksvassdraget i Høyanger ved utbygging og drift av minikraftverk i Ortnevikselva

Rapportnummer: 343

Forfatter(e): Hellen, B.A. & G.H.Johnsen

Utgitt: 1998

Antall sider: 17

ISBN: 82-7658-204-4

Last ned rapport: 343.pdf (186,70 KB)