Rapport cover - rapport 348

Prøvefiske i 74 innsjøer i Hordaland sommeren / høsten 1996

Rapportnummer: 348

Forfatter(e): Hellen,B.A., G.H. Johnsen & G.B Lehmann

Utgitt: 1998

Antall sider: 194

ISBN: 82-7658-208-7

Last ned rapport: 348.pdf (1,54 MB)