Rapport cover - rapport 356

Prøvefiske og tilrådingar for drift av Botnavatnet, Mosavatnet, Klovskardvatnet og Sørlivatna i Fitjar kommune i 1997

Rapportnummer: 356

Forfatter(e): Kålås, S.

Utgitt: 1998

Antall sider: 30

ISBN: 82-7658-216-8

Last ned rapport: 356.pdf (559,42 KB)