Rapport cover - rapport 350

Tettleik av presmolt laks og aure i Vestlandselvar i høve til vassføring og temperatur

Rapportnummer: 350

Forfatter(e): Sægrov, H., S. Kålås & K. Urdal

Utgitt: 1998

Antall sider: 23

ISBN: 82-7658-210-9

Last ned rapport: 350.pdf (157,51 KB)