Rapport cover - rapport 342

Utfisking i Oppheimsvatnet og Myrkdalsvatnet, Voss, fører til endringar i aurebestand og dyreplanktonsamfunn

Rapportnummer: 342

Forfatter(e): Sægrov, H.

Utgitt: 1998

Antall sider: 24

ISBN: 82-7658-203-6

Last ned rapport: 342.pdf (223,25 KB)