Ammoniakkutslepp i Figgjo, hausten 1998. Effekt på laksebestanden og botndyr

Rapportnummer: 391

Forfatter(e): Sægrov, H.,G.H. Johnsen & S. Kålås 1999 Ikkje Offentleg.

Utgitt: 1999

Antall sider: 22

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig