Rapport cover - rapport 416

Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Fjell med hensyn på forurensning fra kloakk, 1999

Rapportnummer: 416

Forfatter(e): Bjørklund, A. E.

Utgitt: 1999

Antall sider: 28

ISBN: 82-7658-269-9

Last ned rapport: 416.pdf (776,45 KB)