Rapport cover - rapport 386

Driftsrapport for Skippersmolt settefisk AS. og tilstandsrapport for Bergesvatnet på Bømlo for 1998

Rapportnummer: 386

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

Utgitt: 1999

Antall sider: 18

ISBN: 82-7658-247-8

Last ned rapport: 386.pdf (222,50 KB)