Fiskeundersøkingar i Jølstra, 1998/1999

Rapportnummer: 392

Forfatter(e): Sægrov, H., B.A. Hellen, S. Kålås & K. Urdal 1999 Ikkje Offentleg

Utgitt: 1999

Antall sider: 11

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig