Rapport cover - rapport 405

Prøvefiske og utfisking av røye i Hopsvatnet

Rapportnummer: 405

Forfatter(e): Kålås, S. & H. Sægrov.

Utgitt: 1999

Antall sider: 9

ISBN: 82-7658-266-4

Last ned rapport: 405.pdf (100,46 KB)