Rapport cover - rapport 381

Undersøkingar av gytebestand og ungfisktettleik i Vetlefjordelva, Balestrand, i 1998

Rapportnummer: 381

Forfatter(e): Urdal, K., B.A. Hellen & H. Sægrov.

Utgitt: 1999

Antall sider: 28

ISBN: 82-7658-241-9

Last ned rapport: 381.pdf (259,03 KB)