Rapport cover - rapport 380

Ungfiskundersøkingar i 10 Hordalandselvar med bestandar av anadrom laksefisk hausten 1997

Rapportnummer: 380

Forfatter(e): Kålås, S, B. A. Hellen & K. Urdal.

Utgitt: 1999

Antall sider: 109

ISBN: 82-7658-240-0

Last ned rapport: 380.pdf (1,72 MB)