Rapport cover - rapport 415

Ungfiskundersøkingar i 6 elvar med bestandar av anadrom laksefisk i Hordaland i 1998

Rapportnummer: 415

Forfatter(e): Kålås, S, B. A. Hellen & K. Urdal.

Utgitt: 1999

Antall sider: 78

ISBN: 82-7658-328-8

Last ned rapport: 415.pdf (1,26 MB)