Rapporter

Rapporter utgitt i år 2000

Overvåkning av vannkvalitet og krepsebestanden i Moensvatnet, Voss, i 2000

Rapportnummer: 473 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Bjørklund, A.E.

ISBN: 82-7658-323-7

Ikke
tilgjengelig

En vurdering av mulige effekter på vannkvaliteten av høye konsentrasjoner av dyreplankton i Jordalsvatnet vannbehandlingsanlegg

Rapportnummer: 472 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Bjørklund, A.E., E.Brekke & G.H.Johnsen

ISBN: -

Fiskeundersøkingar og biologisk delplan for Osenvassdraget

Rapportnummer: 471 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Sægrov, H., K. Urdal, B.A. Hellen, G.H. Johnsen & S. Kålås

ISBN: 82-7658-322-9

Konsekvensvurdering av reguleringsinngrep i Brakedalsvassdraget, Bømlo kommune

Rapportnummer: 470 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H., B.A. Hellen & S.Kålås

ISBN: 82-7658-321-0

Ungfiskundersøkingar i tre elvar i Hardangerfjorden-Granvinelva, Opo og Jondalselva-vinteren 1999/2000

Rapportnummer: 469 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Kålås, S., & K. Urdal.

ISBN: 82-7658-320-2

Ikke
tilgjengelig

Status for bestandane av anadrom laksefisk i Hordaland 2000

Rapportnummer: 468 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H., S.Kålås & H.Sægrov

ISBN: 82-7658-319-9

Sjiktning og vannkvalitet i Kvitebergsvatnet høsten 2000

Rapportnummer: 467 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-318-0

Analysar av skjellprøvar frå 12 elvar i Hordaland i 1999

Rapportnummer: 466 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 82-7658-317-2

Fiskeundersøkingar i Grøndalsvatnet, Ullensvang, i 2000

Rapportnummer: 465 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Sægrov, H., E. Brekke & K. Urdal

ISBN: 82-7658-315-6

Fiskeundersøkingar i Haugsdalselva 1995-1999

Rapportnummer: 464 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Kålås, S.

ISBN: 82-7658-314-8

Ikke
tilgjengelig

Tilstanden i Espelandsvatnet i 2000

Rapportnummer: 463 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Fiskebiologiske undersøkelser i Herlandvatnet og Kvernhuselven på Atløy, og resipentundersøkelse i Herlandsvika

Rapportnummer: 462 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & K.Urdal

ISBN: 82-7658-312-1

Ikke
tilgjengelig

Søknad om utviding av konsesjon for Skippersmolt AS. Både til fiskeri og til NVE !

Rapportnummer: 461 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H. 2000 Ikke Offentlig

ISBN: -

Enkle undersøkelser ved fem oppdrettslokaliteter for Hordalaks i Sund kommune juli 2000

Rapportnummer: 460 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-311-3

Ikke
tilgjengelig

Prosjekt “Limnobase” IKKJE OFFENTLEG

Rapportnummer: 459 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & G.Møster 2000. Ikkje Offentleg

ISBN: -

Beskrivelse av Kvitebergsvatnet i Ølve, Kvinnherad kommune

Rapportnummer: 458 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-310-5

Ikke
tilgjengelig

Ungfisk- og botndyrundersøkingar i Håelva etter fiskedød i juli 2000

Rapportnummer: 456 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Urdal, K., G.H. Johnsen & H. Sægrov 2000. Ikkje Offentleg

ISBN: -

En vurdering av planlagt uttak av grunnvann med hensyn på dyrelivet i Norddøla og Austdøla i Ulvik

Rapportnummer: 455 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & B.A.Hellen

ISBN: 82-7658-308-3

Biologisk delplan for Nærøydalselva og resultat frå ungfiskundersøkingar i 1998

Rapportnummer: 454 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Hellen, B.A. & H. Sægrov

ISBN: 82-7658-307-5

Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Fjell med hensyn på forurensning fra kloakk,2000

Rapportnummer: 453 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Bjørklund, A.E.

ISBN: 82-7658-306-7

Fiske- og planktonundersøkingar i Viksdalsvatnet, Hestadfjorden og Lauvavatnet i 1999

Rapportnummer: 452 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Sægrov, H. & E. Brekke

ISBN: 82-7658-305-9

Ungfiskundersøkingar i Hopselva, Hyen, i 1999

Rapportnummer: 451 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Urdal, K. & H. Sægrov

ISBN: 82-7658-304-0

Fiskebiologiske undersøkelser i Aurlandsvassdraget 1989 – 1999. Oppsummering av resultater og evaluering av tiltak

Rapportnummer: 450 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Sægrov, H., B.A. Hellen, A.J. Jensen, B. Barlaup & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-303-2

Fiskeundersøkingar i Strynevatnet 1999

Rapportnummer: 449 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: 82-7658-302-4

Utfisking og fiskeundersøkingar i Vangsvatnet i 1998-99

Rapportnummer: 448 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: 82-7658-301-6

Vasskvalitetsovervaking av kalka innsjøar i Hordaland hausten 1999 og våren 2000

Rapportnummer: 447 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-300-8

Fiskebiologiske undersøkelser for Sandsmolt AS

Rapportnummer: 446 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & S.Kålås

ISBN: 82-7658-299-0

Fiskebiologiske undersøkelser for Eidesvik Settefisk AS

Rapportnummer: 445 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & S.Kålås

ISBN: 82-7658-298-2

Fiskeundersøkingar i Hovlandsdalsvatnet i 1999

Rapportnummer: 444 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: 82-7658-297-4

Analysar av skjellprøvar frå 20 elvar i Sogn og Fjordane i 1999

Rapportnummer: 443 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 82-7658-296-6

Fiskeundersøkingar i Aurland i 1999

Rapportnummer: 442 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Hellen B.A., H. Sægrov, S. Kålås & K. Urdal

ISBN: 82-7658-295-8

Biologisk delplan til driftsplan for Storelva i Arna

Rapportnummer: 441 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Kålås, S. & G.H. Johnsen.

ISBN: 82-7658-293-1

Overvåking av miljøkvaliteten i Kalvatnet 1999

Rapportnummer: 440 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-292-3

Tilstandsrapport for Storavatn på Stord lokaliteten til Almås fiskeoppdrett

Rapportnummer: 439 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-291-5

Vurdering av konsekvenser for vanntilgang og vannkvalitet for Vaksdal vassverk

Rapportnummer: 438 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-290-7

Prøvefiske i 14 innsjøer i Sogn og Fjordane høsten 1999

Rapportnummer: 437 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Hellen, B.A., E. Brekke, G.H. Johnsen & S. Kålås

ISBN: 82-7658-289-3

Vassdrag i Hordaland 2000. Beskrivelse av vannkvalitet i 26 utvalgte vassdrag

Rapportnummer: 436 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Bjørklund, A.E. & E.Brekke,

ISBN: 82-7658-288-5

Prøvefiske i 33 innsjøer i Hordaland høsten 1998

Rapportnummer: 435 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Hellen, B.A., E. Brekke & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-287-7

Prøvefiske i 65 innsjøer i Hordaland sommeren / høsten 1997

Rapportnummer: 434 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Hellen, B.A., E. Brekke, G.H. Johnsen & K. Urdal

ISBN: 82-7658-286-9

Driftsrapport for Skippersmolt settefisk AS og tilstandsrapport for Bergesvatnet på Bømlo for 1999

Rapportnummer: 433 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-285-0

Ikke
tilgjengelig

Søknad om utviding av konsesjon for Kvernsmolt AS

Rapportnummer: 432 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H. 2000 Ikke Offentlig

ISBN: -

Undersøkelser av fem marine resipienter i Fjell kommune 2000

Rapportnummer: 431 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-284-2

Overvaking av lakselusinfeksjonar på tilbakevandra sjøaure i Rogaland og Hordaland sommaren 1999

Rapportnummer: 430 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Kålås, S., K. Birkeland & S. D. Elnan.

ISBN: 82-7658-283-4

Analyse av aureskjell frå Snipsøyrvatnet

Rapportnummer: 429 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Sægrov, H. & K. Urdal

ISBN: 82-7658-282-6

Resipientvurdering av Austre Storebøvågen, Austevoll kommune, januar 2000

Rapportnummer: 428 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-281-8

Fiskeundersøkingar i Håelva i 1999

Rapportnummer: 427 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Urdal, K & H. Sægrov.

ISBN: 82-7658-279-6

Beskrivelse av miljøkonsekvenser ved bruk av treflis til bygging av skogsveier

Rapportnummer: 426 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-278-8

Ikke
tilgjengelig

Undersøkingar av gytefisk og ungfisk i Jølstra og Anga hausten 1999

Rapportnummer: 425 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Sægrov, H., B.A. Hellen, S. Kålås & K. Urdal

ISBN: -

Biologisk grunnlag for driftsplan for Steinsdalselva i Kvam herad

Rapportnummer: 424 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & S.Kålås

ISBN: 82-7658-276-1

Indre Hordaland Miljøverk, Bjørke fyllplass, Årsrapport 1999

Rapportnummer: 423 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-275-3

Overvåking av ferskvannsresipienter i Fjell kommune i 1999. Kørelen og Fjæreidvatnet

Rapportnummer: 422 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Bjørklund, A.E., E. Brekke & Johnsen, G.H.,

ISBN: 82-7658-274-5

Kjøsnesfjorden kraftverk – Konsekvensutgreiing. Fiskebiologiske undersøkingar

Rapportnummer: 421 Utgitt: 2000

Forfatter(e): H. Sægrov

ISBN: 82-7658-273-7

Fiskeundersøkingar i Botnaelv-vassdraget i Kvam, og konsekvensvurdering for overføring av Kannikebekken

Rapportnummer: 420 Utgitt: 2000

Forfatter(e): H. Sægrov, B. A. Hellen, S. Kålås & K. Urdal

ISBN: 82-7658-272-9

Vurdering av resipienter i Fedje, basert på innsamlete vannprøver 1999

Rapportnummer: 419 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-271-0

Ikke
tilgjengelig

Tilstanden i Kvernavatnet i 1999 og miljøvirkningene fra fiskeanlegget i årene 1993-1999

Rapportnummer: 418 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Tilstanden i Espelandsvatnet i 1999 og miljøvirkningene fra fiskeanlegget i årene 1996-1999

Rapportnummer: 417 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-270-2

Ungfiskundersøkingar i Flåmselva hausten 1998

Rapportnummer: 399 Utgitt: 2000

Forfatter(e): Urdal, K. & B.A. Hellen

ISBN: 82-7658-257-5