Rapport cover - rapport 433

Driftsrapport for Skippersmolt settefisk AS og tilstandsrapport for Bergesvatnet på Bømlo for 1999

Rapportnummer: 433

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

Utgitt: 2000

Antall sider: 21

ISBN: 82-7658-285-0

Last ned rapport: 433.pdf (322,03 KB)