En vurdering av mulige effekter på vannkvaliteten av høye konsentrasjoner av dyreplankton i Jordalsvatnet vannbehandlingsanlegg

Rapportnummer: 472

Forfatter(e): Bjørklund, A.E., E.Brekke & G.H.Johnsen

Utgitt: 2000

Antall sider: 13

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig