Rapport cover - rapport 455

En vurdering av planlagt uttak av grunnvann med hensyn på dyrelivet i Norddøla og Austdøla i Ulvik

Rapportnummer: 455

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & B.A.Hellen

Utgitt: 2000

Antall sider: 12

ISBN: 82-7658-308-3

Last ned rapport: 455.pdf (300,33 KB)