Rapport cover - rapport 450

Fiskebiologiske undersøkelser i Aurlandsvassdraget 1989 – 1999. Oppsummering av resultater og evaluering av tiltak

Rapportnummer: 450

Forfatter(e): Sægrov, H., B.A. Hellen, A.J. Jensen, B. Barlaup & G.H. Johnsen

Utgitt: 2000

Antall sider: 73

ISBN: 82-7658-303-2

Last ned rapport: 450.pdf (946,52 KB)