Rapport cover - rapport 420

Fiskeundersøkingar i Botnaelv-vassdraget i Kvam, og konsekvensvurdering for overføring av Kannikebekken

Rapportnummer: 420

Forfatter(e): H. Sægrov, B. A. Hellen, S. Kålås & K. Urdal

Utgitt: 2000

Antall sider: 22

ISBN: 82-7658-272-9

Last ned rapport: 420.pdf (287,53 KB)