Rapport cover - rapport 471

Fiskeundersøkingar og biologisk delplan for Osenvassdraget

Rapportnummer: 471

Forfatter(e): Sægrov, H., K. Urdal, B.A. Hellen, G.H. Johnsen & S. Kålås

Utgitt: 2000

Antall sider: 48

ISBN: 82-7658-322-9

Last ned rapport: 471.pdf (547,99 KB)