Rapport cover - rapport 470

Konsekvensvurdering av reguleringsinngrep i Brakedalsvassdraget, Bømlo kommune

Rapportnummer: 470

Forfatter(e): Johnsen, G.H., B.A. Hellen & S.Kålås

Utgitt: 2000

Antall sider: 18

ISBN: 82-7658-321-0

Last ned rapport: 470.pdf (380,24 KB)