Rapport cover - rapport 430

Overvaking av lakselusinfeksjonar på tilbakevandra sjøaure i Rogaland og Hordaland sommaren 1999

Rapportnummer: 430

Forfatter(e): Kålås, S., K. Birkeland & S. D. Elnan.

Utgitt: 2000

Antall sider: 37

ISBN: 82-7658-283-4

Last ned rapport: 430.pdf (203,64 KB)