Rapport cover - rapport 437

Prøvefiske i 14 innsjøer i Sogn og Fjordane høsten 1999

Rapportnummer: 437

Forfatter(e): Hellen, B.A., E. Brekke, G.H. Johnsen & S. Kålås

Utgitt: 2000

Antall sider: 110

ISBN: 82-7658-289-3

Last ned rapport: 437.pdf (1,79 MB)