Rapport cover - rapport 435

Prøvefiske i 33 innsjøer i Hordaland høsten 1998

Rapportnummer: 435

Forfatter(e): Hellen, B.A., E. Brekke & G.H. Johnsen

Utgitt: 2000

Antall sider: 173

ISBN: 82-7658-287-7

Last ned rapport: 435.pdf (2,34 MB)