Rapport cover - rapport 434

Prøvefiske i 65 innsjøer i Hordaland sommeren / høsten 1997

Rapportnummer: 434

Forfatter(e): Hellen, B.A., E. Brekke, G.H. Johnsen & K. Urdal

Utgitt: 2000

Antall sider: 312

ISBN: 82-7658-286-9

Last ned rapport: 434.pdf (3,84 MB)