Status for bestandane av anadrom laksefisk i Hordaland 2000

Rapportnummer: 468

Forfatter(e): Johnsen, G.H., S.Kålås & H.Sægrov

Utgitt: 2000

Antall sider: -

ISBN: 82-7658-319-9

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig