Tilstanden i Kvernavatnet i 1999 og miljøvirkningene fra fiskeanlegget i årene 1993-1999

Rapportnummer: 418

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

Utgitt: 2000

Antall sider: 22

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig