Undersøkingar av gytefisk og ungfisk i Jølstra og Anga hausten 1999

Rapportnummer: 425

Forfatter(e): Sægrov, H., B.A. Hellen, S. Kålås & K. Urdal

Utgitt: 2000

Antall sider: 15

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig