Ungfisk- og botndyrundersøkingar i Håelva etter fiskedød i juli 2000

Rapportnummer: 456

Forfatter(e): Urdal, K., G.H. Johnsen & H. Sægrov 2000. Ikkje Offentleg

Utgitt: 2000

Antall sider: 14

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig