Rapport cover - rapport 469

Ungfiskundersøkingar i tre elvar i Hardangerfjorden-Granvinelva, Opo og Jondalselva-vinteren 1999/2000

Rapportnummer: 469

Forfatter(e): Kålås, S., & K. Urdal.

Utgitt: 2000

Antall sider: 32

ISBN: 82-7658-320-2

Last ned rapport: 469.pdf (468,83 KB)