Rapporter

Rapporter utgitt i år 2001

Prøvefiske i 21 forsuringspåvirkede lokaliteter med innlandsfisk i Hordaland høsten 2000

Rapportnummer: 530 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Hellen, B.A., E. Brekke, G.H. Johnsen, T. Telnes & K. Urdal

ISBN: 82-7658-357-1

Resipientvurdering av Vespestadvågen juni 2001

Rapportnummer: 529 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Johnsen, G.H & B.Tveranger.

ISBN: 82-7658-356-3

Overvaking av eutrofieringsvasskvalitet i Hordaland 2001

Rapportnummer: 528 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Bjørklund, A.E. & G.H. Johnsen,

ISBN: 82-7658-355-5

Ikke
tilgjengelig

Vurdering av aktuelle oppdrettslokaliteter i Varangerfjorden, Nesseby kommune for

Rapportnummer: 527 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Tveranger, B., E.Brekke & G.H. Johnsen

ISBN: -

Biologiske undersøkelser i Vikelva i Ølen sommeren 2001

Rapportnummer: 526 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & S.Kålås

ISBN: 82-7658-354-7

Ikke
tilgjengelig

Miljøvurdering av oppdrettslokalitet ved Hessvik i Kvinnherad kommune

Rapportnummer: 525 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Tveranger, B., E.Brekke & G.H. Johnsen

ISBN: -

Prøvefiske i 26 innsjøer i Hordaland høsten 1999

Rapportnummer: 524 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Hellen, B.A., E. Brekke & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-353-9

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar for Sunnhordland Sjøgard AS ved Seglberget, Urdi og Toftekalven i Kvinnherad kommune

Rapportnummer: 523 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Tveranger, B., G. H. Johnsen & E. Brekke

ISBN: -

Konsekvensvurdering av omsøkt regulering av Sagvikvatnet og Hållåelva på Tustna med enkel resipientvurdering av Imarsundet

Rapportnummer: 522 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Johnsen, G.H., S.Kålås & K.Urdal

ISBN: 82-7658-352-0

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar for Sunnhordland Sjøgard AS ved Lyrahola i Stord kommune

Rapportnummer: 521 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Tveranger, B., G. H. Johnsen & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar for Sunnhordland Sjøgard AS nord for Litle Lykjelsøy i Kvinnherad kommune

Rapportnummer: 520 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Tveranger, B., G. H. Johnsen & E. Brekke

ISBN: -

Ungfisk og vasskvalitet i Urdalselva i 2001

Rapportnummer: 519 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 82-7658-351-2

Ikke
tilgjengelig

Vurdering av aktuelle oppdrettslokaliteter i Sund kommune for Coast Seafood AS

Rapportnummer: 518 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Brekke, E., G.H. Johnsen & B. Tveranger

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Miljøvurdering av oppdrettslokalitet ved Urdaviksklubben i Kvinnherad kommune

Rapportnummer: 517 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Tveranger, B., G. H. Johnsen & E. Brekke

ISBN: -

Fiskebiologiske undersøkelser i Indre Skålvikvatnet i forbindelse med oppdemming

Rapportnummer: 516 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Telnes, T., B.A.Hellen & G.H.Johnsen

ISBN: 82-7658-350-4

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar for Espevær Fiskeoppdrett AS i Nordøyane i Bømlo kommune

Rapportnummer: 515 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Tveranger, B., G. H. Johnsen & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar for Espevær Fiskeoppdrett AS i Gissøysundet i Bømlo kommune

Rapportnummer: 514 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Johnsen, G.H., E. Brekke & B. Tveranger

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Vurdering av aktuelle oppdrettslokaliteter i Solund for Rolf Olsen havbruk AS

Rapportnummer: 513 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G.H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Miljøvurdering av oppdrettslokalitet ved Kvamme i Sørfjorden i Osterøy kommune

Rapportnummer: 512 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G.H. Johnsen

ISBN: -

Resipientvurdering av Gjæravågen, Sakseidvågen og Lindøyosen juni 2001

Rapportnummer: 511 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-349-0

Ikke
tilgjengelig

Miljøvurdering av oppdrettslokalitet ved Hamre i Osterfjorden i Osterøy kommune

Rapportnummer: 510 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Tveranger, B., E.Brekke & G.H. Johnsen

ISBN: -

Vasskvalitetsovervaking av kalka innsjøar i Hordaland hausten 2000 og våren 2001

Rapportnummer: 509 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-348-2

Utslipp fra behandlingsanlegg for drikkevann. Teoretisk vurdering av vannkjemiske og økologiske effekter i Jordalsvatnet og Svartediket i Bergen

Rapportnummer: 508 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Bjørklund, A. E. & G. H. Johnsen,

ISBN: 82-7658-347-4

Ikke
tilgjengelig

Miljøvurdering av oppdrettslokalitetar nord og søraust for Bjørnholmen i Dumbefjorden i Solund kommune

Rapportnummer: 507 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G.H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar for Bognøy Fiskeoppdrett AS ved Sandvik i Sørfjorden, Vaksdal kommune

Rapportnummer: 506 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Tveranger, B., E.Brekke & G.H. Johnsen

ISBN: -

Analysar av skjellprøvar frå 17 elvar i Hordaland i 2000

Rapportnummer: 505 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 82-7658-346-6

Ikke
tilgjengelig

Miljøvurdering av oppdrettslokalitet ved Hillersvik i Sveio kommune

Rapportnummer: 504 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Tveranger, B., E.Brekke & G.H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Metaller og miljøgifter i bunnsediment og blåskjell i og utenfor Sagvåg i Stord

Rapportnummer: 503 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & S.Kålås

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Miljøvurdering av oppdrettslokalitet ved Nappetå i Hauglandsvika i Sveio kommune

Rapportnummer: 502 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G.H. Johnsen

ISBN: -

Fiskeundersøkelser i Rasdalsvatnet, Voss kommune, 2001

Rapportnummer: 501 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Johnsen,G.H., B.A. Hellen, S. Kålås & K. Urdal

ISBN: 82-7658-345-8

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar ved Brattholmen i Mølstrevågen, Sveio kommune

Rapportnummer: 500 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Tveranger, B., E.Brekke & G.H.Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar for Troland Lakseoppdrett ved Klubbholmen i Austevoll kommune

Rapportnummer: 499 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Tveranger, B., G.H. Johnsen & E. Brekke

ISBN: -

Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Fjell med hensyn på forurensning fra kloakk, 2001

Rapportnummer: 498 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Bjørklund, A. E.

ISBN: 82-7658-343-1

Fiskeundersøkingar i Loenelva i 2000

Rapportnummer: 497 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Hellen. B. A., Kålås, S., H. Sægrov & K. Urdal.

ISBN: 82-7658-342-3

Fiskeundersøkingar i Nærøydalselva i 2000

Rapportnummer: 496 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Kålås, S., H. Sægrov & K. Urdal.

ISBN: 82-7658-341-5

Potensialet for produksjon av settefisk laks i Flora kommune

Rapportnummer: 495 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & A.E. Bjørklund

ISBN: 82-7658-340-7

Fiskeundersøkingar i Vetlefjordelva i 2000

Rapportnummer: 494 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Urdal, K., Hellen, B. A., S. Kålås & H. Sægrov

ISBN: 82-7658-339-3

Analysar av skjellprøvar frå sportsfiske- og kilenotfangstar i Sogn og Fjordane i 2000

Rapportnummer: 493 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 82-7658-338-5

Ikke
tilgjengelig

Overvåking av Storavatn på Stord 2000, lokaliteten til Almås Fiskeoppdrett

Rapportnummer: 492 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & E.Brekke

ISBN: -

Fiskegranskingar i 13 laks- og sjøaurevassdrag i Sogn & Fjordane hausten 2000

Rapportnummer: 491 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Hellen, B. A., S. Kålås, H. Sægrov & K. Urdal.

ISBN: 82-7658-337-7

Overvaking av eutrofieringsvasskvalitet i Hordaland 2000

Rapportnummer: 490 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & A.E. Bjørklund

ISBN: 82-7658-336-9

Undersøkelser av fem marine reispienter i Fjell kommune 2001

Rapportnummer: 489 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Brekke, E., G.H. Johnsen & B.A.Hellen

ISBN: 82-7658-335-0

Ikke
tilgjengelig

Strømmålinger for Bergen Aqua AS i Ljøsnesbukten på Blomøy i Øygarden

Rapportnummer: 488 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Johnsen, G.H. , B. Tveranger & E.Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Resipientvurdering av Kinnasundet vest av Reksta i Flora kommune

Rapportnummer: 487 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Johnsen, G.H. 2001

ISBN: -

Fiskeundersøkingar i Aurland i 2000

Rapportnummer: 486 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Hellen B.A., H. Sægrov, S. Kålås & K. Urdal

ISBN: 82-7658-334-2

Overvåking av ferskvannsresipienter i Fjell kommune i 2000. Kolavatnet, Bossvatnet og Stovevatnet

Rapportnummer: 485 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Bjørklund, A.E. & E. Brekke,

ISBN: 82-7658-333-4

Ikke
tilgjengelig

Driftsrapport for merdanlegget til Kvernsmolt AS og tilstandsrapport for Kvernavatnet i Austevoll for 2000

Rapportnummer: 484 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & E. Brekke

ISBN: -

Overvaking av lakselusinfeksjonar på tilbakevandra sjøaure i Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane sommaren 2000

Rapportnummer: 483 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Kålås, S. & K. Urdal.

ISBN: 82-7658-332-6

Vassdragsundersøkelser i nedbørfeltene til vannverkene på Byfjellene i Bergen sommeren 2000

Rapportnummer: 482 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Johnsen, G.H., A. E. Bjørklund, O. Soldal (Icg), V. Valen (Icg) & E. Brekke

ISBN: -

Indre Hordaland Miljøverk, Bjørke fyllplass, Årsrapport 2000

Rapportnummer: 481 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-331-8

Ikke
tilgjengelig

Driftsrapport for Skippersmolt settefisk AS og tilstandsrapport for Bergesvatnet på Bømlo for 2000

Rapportnummer: 480 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & E. Brekke

ISBN: 82-7658-329-6

Ikke
tilgjengelig

Overvåking av Vatnsnesvatnet på Suðuroy i Færøyene 2000

Rapportnummer: 479 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Analyse av metaller i vann- og sedimentprøver i forbindelse med utfylling i sjø ved Nye Bjølvo Kraftverk i Ålvik

Rapportnummer: 478 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Johnsen, G.H. 2001 Ikke Offentlig

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Vannbehov og resipientvurdering for Fossefisk AS, Hjelmås i Lindås

Rapportnummer: 477 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Johnsen, G.H. 2001 Ikke Offentlig

ISBN: -

Overvåking av ferskvannsresipienter i Bergen kommune i 2000

Rapportnummer: 476 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Bjørklund, A.E. Og Brekke, E.

ISBN: 82-7658-326-1

Resipientvurdering av Salpevika for Heggland Smolt AS

Rapportnummer: 475 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-325-3

Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Bergen med hensyn på forurensning fra kloakk, 2000

Rapportnummer: 474 Utgitt: 2001

Forfatter(e): Bjørklund, A.E.

ISBN: 82-7658-324-5