Rapport cover - rapport 474

Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Bergen med hensyn på forurensning fra kloakk, 2000

Rapportnummer: 474

Forfatter(e): Bjørklund, A.E.

Utgitt: 2001

Antall sider: 34

ISBN: 82-7658-324-5

Last ned rapport: 474.pdf (394,74 KB)