Driftsrapport for merdanlegget til Kvernsmolt AS og tilstandsrapport for Kvernavatnet i Austevoll for 2000

Rapportnummer: 484

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & E. Brekke

Utgitt: 2001

Antall sider: 27

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig