Driftsrapport for Skippersmolt settefisk AS og tilstandsrapport for Bergesvatnet på Bømlo for 2000

Rapportnummer: 480

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & E. Brekke

Utgitt: 2001

Antall sider: 29

ISBN: 82-7658-329-6

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig