Rapport cover - rapport 516

Fiskebiologiske undersøkelser i Indre Skålvikvatnet i forbindelse med oppdemming

Rapportnummer: 516

Forfatter(e): Telnes, T., B.A.Hellen & G.H.Johnsen

Utgitt: 2001

Antall sider: 13

ISBN: 82-7658-350-4

Last ned rapport: 516.pdf (475,87 KB)