Rapport cover - rapport 491

Fiskegranskingar i 13 laks- og sjøaurevassdrag i Sogn & Fjordane hausten 2000

Rapportnummer: 491

Forfatter(e): Hellen, B. A., S. Kålås, H. Sægrov & K. Urdal.

Utgitt: 2001

Antall sider: 161

ISBN: 82-7658-337-7

Last ned rapport: 491.pdf (4,23 MB)