Rapport cover - rapport 496

Fiskeundersøkingar i Nærøydalselva i 2000

Rapportnummer: 496

Forfatter(e): Kålås, S., H. Sægrov & K. Urdal.

Utgitt: 2001

Antall sider: 16

ISBN: 82-7658-341-5

Last ned rapport: 496.pdf (135,90 KB)