Miljøvurdering av oppdrettslokalitet ved Hamre i Osterfjorden i Osterøy kommune

Rapportnummer: 510

Forfatter(e): Tveranger, B., E.Brekke & G.H. Johnsen

Utgitt: 2001

Antall sider: 40

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig