Miljøvurdering av oppdrettslokalitet ved Hessvik i Kvinnherad kommune

Rapportnummer: 525

Forfatter(e): Tveranger, B., E.Brekke & G.H. Johnsen

Utgitt: 2001

Antall sider: 24

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig