Miljøvurdering av oppdrettslokalitet ved Urdaviksklubben i Kvinnherad kommune

Rapportnummer: 517

Forfatter(e): Tveranger, B., G. H. Johnsen & E. Brekke

Utgitt: 2001

Antall sider: 32

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig