Miljøvurdering av oppdrettslokalitetar nord og søraust for Bjørnholmen i Dumbefjorden i Solund kommune

Rapportnummer: 507

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G.H. Johnsen

Utgitt: 2001

Antall sider: 34

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig